Aktualności

GlobalMED [v. 2.9.4]

2014-06-06

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Rachunki refundacyjne
  Wprowadzono możliwość zmiany opisu na nocie księgowej: "Data zakończenia wykonania usługi" zamiast "Data dostawy/wykonania usługi" (opcję można włączyć: Narzędzia -> Opcje -> Rachunki refunacyjne -> Drukuj na FV "Data zakończenia wykonania usługi" zamiast "Data dostawy/wyk. usługi")


UWAGA!!!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll

GlobalMED [v. 2.9.2]

2014-04-18

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Rachunki refundacyjne
  Wprowadzono możliwość wpisania powodu korekty na fakturze korygującej.


UWAGA!!!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll

GlobalMED [v. 2.9.1]

2014-04-18

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Rachunki refundacyjne
  Wprowadzono możliwość zmiany opisu na fakturze: "Data zakończenia wykonania usługi" zamiast "Data dostawy/wykonania usługi" (opcję można włączyć: Narzędzia -> Opcje -> Rachunki refunacyjne -> Drukuj na FV "Data zakończenia wykonania usługi" zamiast "Data dostawy/wyk. usługi")


UWAGA!!!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll

GlobalMED [v. 2.9.0]

2014-02-03

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Szablony rachunków / Rachunki refundacyjne
  Wprowadzono możliwość wczytywania szablonów oraz generacji rachunków za 2014 rok zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 70/2013/DI


UWAGA!!!

Jeżeli umowa na rok 2014 była wczytana do programu przed aktualizacją do wersji 2.8.8, po aktualizacji należy WCZYTAĆ JĄ PONOWNIE (zakładka Rozliczenia NFZ->Lista umów->Import [F6]).

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll

GlobalMED [v.2.8.9]

2014-01-31

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Raporty statystyczne
  Wprowadzono możliwość generacji raportów statystycznych za 2014 rok

 • Lista personelu medycznego
  Dodano możliwość wydruku listy personelu medycznego

 • Lista personelu medycznego
  Dodano możliwość filtrowania po typie listy personelu medycznego


UWAGA!

Jeżeli umowa na rok 2014 była wczytana do programu przed aktualizacją do wersji 2.8.8, po aktualizacji należy WCZYTAĆ JĄ PONOWNIE (zakładka Rozliczenia NFZ->Lista umów->Import [F6]).


GlobalMed – to prosty i funkcjonalny program do rozliczeń z NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 1000 jednostkach system informatyczny przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).


System GlobalMed jest w pełni zgodny z aktami prawnymi dotyczącymi NFZ w tym z Zarządzeniem Prezesa NFZ
Nr 2/2009/DSOZ.PROMOCJA !!!

Dla zainteresowanych - możliwość bezpłatnego (bez dalszych zobowiązań) - korzystania z komercyjnej wersji programu GlobalMed przez trzy pełne okresy rozliczeniowe.

(szczegóły promocji - TUTAJ)

© 2009 NORCOM