Aktualności

5 czerwca 2015

2015-05-26


Informujemy, że 5 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w naszej firmie.

GlobalMED [v. 3.2.1]

2015-02-02

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


  • Rozliczenia z NFZ
    Dodano możliwość zakończenia rozliczenia się z NFZ za miesiąc styczeń i kolejne bieżącego roku (2015).

GlobalMED [v. 3.2.0]

2015-01-21

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


  • Lista wykonanych usług
    Dodano możliwość wprowadzania wniosków za rok 2015.UWAGA!!!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll

10 listopada 2014 r.

2014-11-03


Informujemy, że 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy w naszej firmie.

GlobalMED [v. 3.1.8]

2014-10-23

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


  • Rachunki refundacyjne
    Modyfikacja faktury elektronicznejUWAGA!!!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll


GlobalMed – to prosty i funkcjonalny program do rozliczeń z NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 1000 jednostkach system informatyczny przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).


System GlobalMed jest w pełni zgodny z aktami prawnymi dotyczącymi NFZ w tym z Zarządzeniem Prezesa NFZ
Nr 2/2009/DSOZ.PROMOCJA !!!

Dla zainteresowanych - możliwość bezpłatnego (bez dalszych zobowiązań) - korzystania z komercyjnej wersji programu GlobalMed przez trzy pełne okresy rozliczeniowe.

(szczegóły promocji - TUTAJ)

© 2009 NORCOM