Aktualności

GlobalMED [v. 3.2.9]

2016-06-14

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Nowe opcje wyliczania kwoty refundacji.
  W oknie edycji karty dodano przycisk wskazujący, czy do wyliczania kwoty refundacji ma być brany pod uwagę limit ceny jednostkowej.

  Na przykład, dla pieluch (P.101) istnieje miesięczny limit ilości 60 szt. i limit wartości 90 zł (stąd limit ceny jednostkowej 1.50 zł).
  NFZ refunduje 70% kosztów do powyższych limitów.

  Przy zakupie 40 szt. pieluch po 2.00 zł sztuka wyliczenia kwoty refundacji w zależności od wyboru sposobu wylądają następująco:
  1) z limitem ceny jednostkowej: (40 szt. * 1,50 zł) * 70% = 60,00 zł * 70% = 42,00 zł,
  2) bez limitu ceny jednostkowej: (40 szt. * 2,00 zł) * 70% = 80,00 zł * 70% = 56,00 zł.

GlobalMED [v. 3.2.8]

2016-06-09

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Przyspieszenie działania programu.
  Optymalizacja bazy danych.
 • Nota elektroniczna.
  Dodanie podstawy zwolniania z VAT do pliku noty elektronicznej.

GlobalMED [v. 3.2.7]

2016-05-17

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Wyliczanie kwoty refundacji.
  Poprawa mechanizmu wyliczania kwoty refundacji z uwzględnieniem limitów ilości i wartości.
 • Potwierdzenie wydania.
  Poprawa błędu raportu potwierdzenia wydania, występującego gdy w różnych miesiącach ten sam numer wniosku miał tę samą liczbę porządkową.

Komunikat

2016-04-25

Informujemy, że 2 i 27 maja 2016 r. są dniami wolnymi od pracy w naszej Firmie
(2 V i 27 V - dyżur telefoniczny).

GlobalMED [v. 3.2.6]

2016-01-20

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Korekty rachunków.
  Poprawa mechanizmu generowania plików rachunków dla korekt.


GlobalMed – to prosty i funkcjonalny program do rozliczeń z NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 1000 jednostkach system informatyczny przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).


System GlobalMed jest w pełni zgodny z aktami prawnymi dotyczącymi NFZ w tym z Zarządzeniem Prezesa NFZ
Nr 2/2009/DSOZ.PROMOCJA !!!

Dla zainteresowanych - możliwość bezpłatnego (bez dalszych zobowiązań) - korzystania z komercyjnej wersji programu GlobalMed przez trzy pełne okresy rozliczeniowe.

(szczegóły promocji - TUTAJ)

© 2009 NORCOM